เป็นไง ตามมาตั้งแต่บ้านแล้ว พี่เขาถือคติ อยู่ห่างๆ อย่างห่วงๆ.
คลิป-วีดีโอ

เป็นไง ตามมาตั้งแต่บ้านแล้ว พี่เขาถือคติ อยู่ห่างๆ อย่างห่วงๆ.

FB:คลิป HOT ข่าว HIT Ver2