ไหนใครบอกว่าวันนี้จะไม่เมา
คลิป-วีดีโอ

ไหนใครบอกว่าวันนี้จะไม่เมา
เพื่อนมรึงใครเคยบอกแบบนี้ไหม
วันนี้กุจะไม่เมา วันนี้กุจะกินเบาๆ
วันนี้กุจะอยู่ยันจบงาน วันนี้กุจะไม่กิน

เครดิต@แดรกเหล้าเรียกกุด้วย
FB:Clip Hot ข่าวฮิต