ข่าวป๋าชู วัดเศวต หัวหน้าข่าวอาชญากรรม หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม ช่วยเหลือหญิงผู้ป่วยซึ่งมีอาการแผลกดทับ - kachon.com

ป๋าชู วัดเศวต หัวหน้าข่าวอาชญากรรม หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม ช่วยเหลือหญิงผู้ป่วยซึ่งมีอาการแผลกดทับ
คลิป-วีดีโอ

((หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม ทีมงาน วิทย์ วัดอรุณ))
ทีมงานหนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม โดยนายบัญชา ปานนิวัฒน์(ป๋าชู วัดเศวต) หัวหน้าฝ่ายข่าวอาชญากรรม ได้ร่วมกันช่วยเหลือหญิงผู้ป่วยซึ่งมีอาการแผลกดทับ