ข่าวโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครนักดับเพลิงและกู้ภัย(เติมน้ำให้เต็มแก้วครั้งที่2) 01 - kachon.com

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครนักดับเพลิงและกู้ภัย(เติมน้ำให้เต็มแก้วครั้งที่2) 01
คลิป-วีดีโอ

((หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม ทีมงาน วิทย์ วัดอรุณ))
หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม นำเสนอโครงการดีๆเพื่อสังคม โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครนักดับเพลิงและกู้ภัย "เติมน้ำให้เต็มแก้วครั้งที่2"(มีคลิป)
https://variety.kachon.com/277047