ข่าวผอ.โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม ขอเขิญร่วมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด - kachon.com

ผอ.โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม ขอเขิญร่วมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
คลิป-วีดีโอ

((หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม ทีมงาน วิทย์ วัดอรุณ))
นางมนัสดากาณฑ์ รักษ์พงศ์สถิต ผอ.โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม เขิญร่วมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด(มีคลิป)
https://variety.kachon.com/279639