ข่าวคณะศิษย์เรือนพระภรตมุนี มอบแผ่นยันต์ศักดิ์สิทธิ์ เป็นชนวนสร้าง เหรียญพระเจ้าตากแจกฟรี รุ่นกรุงธนบุรี - kachon.com

คณะศิษย์เรือนพระภรตมุนี มอบแผ่นยันต์ศักดิ์สิทธิ์ เป็นชนวนสร้าง เหรียญพระเจ้าตากแจกฟรี รุ่นกรุงธนบุรี
คลิป-วีดีโอ

((หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม ทีมงาน วิทย์ วัดอรุณ))
ไก่ ทิพยจักร เป็นตัวแทน พระอาจารย์ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ และคณะศิษย์เรือนพระภรตมุนี นำแผ่นจารพระยันต์ศักดิ์สิทธิ์ มอบเพื่อเป็นเชื้อชนวนในการจัดสร้าง เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี เพื่อแจกฟรี(มีคลิป)
http://pra.kachon.com/pra/detail.asp?id=1871