ข่าวอิ๋งอิ๋ง(ดร.สิทธิณี กิตติสิทโธ)พาตามรอยพระเจ้าตากชาววัดอรุณและเที่ยวชมความสวยงามของวัดอรุณราชวราราม - kachon.com

อิ๋งอิ๋ง(ดร.สิทธิณี กิตติสิทโธ)พาตามรอยพระเจ้าตากชาววัดอรุณและเที่ยวชมความสวยงามของวัดอรุณราชวราราม
คลิป-วีดีโอ

((หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม ทีมงาน วิทย์ วัดอรุณ))
อิ๋งอิ๋ง (ดร.สิทธิณี กิตติสิทโธ) เปิดกล้องพาตามรอยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ และพาเที่ยวชมความสวยงามของวัดอรุณราชวราราม(มีคลิป)
https://variety.kachon.com/321427