ข่าวนำพ่อแม่พันธุ์ชันโรงมาขยายพันธุ์เพื่อไว้ให้ผสมเกสรดอกไม้และผลิตน้ำหวานชันโรงที่กะฉ่อนฟาร์ม - kachon.com

นำพ่อแม่พันธุ์ชันโรงมาขยายพันธุ์เพื่อไว้ให้ผสมเกสรดอกไม้และผลิตน้ำหวานชันโรงที่กะฉ่อนฟาร์ม
คลิป-วีดีโอ

พ่อแม่พันธุ์ชันโรง ที่จะนำมาขยายพันธุ์
เพื่อไว้ให้ผสมเกสรดอกไม้และผลิตน้ำหวานชันโรง
ออกให้ท่านผู้สนใจได้ทดลองชิมในนาม
กะฉ่อนฟาร์ม

 .....

เตรียมพบกับไก่ชนพันธุ์ดี
สายเลือดนักสู้ จากพ่อไก่แม่ไก่ราคาเรือนแสน
บนผืนดินที่อุดมสมบูณ์แห่งนี้
กับพวกเรา กะฉ่อนฟาร์ม
ศูนย์เพาะพันธุ์ไก่ชนพื้นเมือง
เพื่อการอนุลักษณ์