ข่าวอยู่อย่างพอเพียงเพื่อความสุข ด้วยวิถีเกษตรครบวงจร ที่กะฉ่อนฟาร์ม - kachon.com

อยู่อย่างพอเพียงเพื่อความสุข ด้วยวิถีเกษตรครบวงจร ที่กะฉ่อนฟาร์ม
คลิป-วีดีโอ

เตรียมพบกับไก่ชนพันธุ์ดี
สายเลือดนักสู้ จากพ่อไก่แม่ไก่ราคาเรือนแสน
บนผืนดินที่อุดมสมบูณ์แห่งนี้
กับพวกเรา กะฉ่อนฟาร์ม
ศูนย์เพาะพันธุ์ไก่ชนพื้นเมือง
เพื่อการอนุลักษณ์