ข่าวปลูกต้นไม้ไว้เป็นร่มเงา ที่กะฉ่อนฟาร์ม - kachon.com

ปลูกต้นไม้ไว้เป็นร่มเงา ที่กะฉ่อนฟาร์ม
คลิป-วีดีโอ

เตรียมพบกับไก่ชนพันธุ์ดี
สายเลือดนักสู้ จากพ่อไก่แม่ไก่ราคาเรือนแสน
และผลิตภัณฑ์จากผึ้งขันโลงที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
พร้อมน้ำหมักมูลไส้เดือน - ดินมูลไส้เดือน
ที่มีประโยชน์ต่อการปลูกพืชในระบบอินทรีย์
บนผืนดินที่อุดมสมบูณ์แห่งนี้กับพวกเรา กะฉ่อนฟาร์ม
ศูนย์เพาะพันธุ์ไก่ชนพื้นเมือง เพื่อการอนุรักษ์
และการทำเกษตรกรรมในระบบอินทรีย์ครบวงจร