ข่าวแจกฟรี เหรียญพระเจ้าตากชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี วาระที่ 5 ณ วัดศีรษะเกษ จังหวัดสุพรรณบุรี - kachon.com

แจกฟรี เหรียญพระเจ้าตากชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี วาระที่ 5 ณ วัดศีรษะเกษ จังหวัดสุพรรณบุรี
คลิป-วีดีโอ

โดยจะทำการแจกฟรี เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี เนื้อทองแดงธรรมดา และเนื้อผงพุทธคุณ 108 ในงานวันกตัญญูบูชาครูบูรพาจารย์ ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะศิษย์ท่านพระครูสรพาจน์โฆสิต(หลวงพ่อหนุ่ม) เจ้าอาวาส วัดศรีษะเกษ ในวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 ณ วัดศีรษะเกษ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี หลังเสร็จพิธีกตัญญูบูชาครูบูรพาจารย์ วัดศีรษะเกษ
https://pra.kachon.com/news/detail.asp?id=866