ข่าวทีมงานหนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม-ชมรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ เคลื่อนขบวนสู่อุบลช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม - kachon.com

ทีมงานหนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม-ชมรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ เคลื่อนขบวนสู่อุบลช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
คลิป-วีดีโอ

คาราวานทีมงานหนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม-ชมรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ เคลื่อนขบวนสู่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วม(มีคลิป)
https://variety.kachon.com/353131