ข่าวเป้าหมายแรก 135 ครัวเรือน ที่ วัดทุ่งศรีเจริญ ในการช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสพภัยน้ำท่วมชาวอุบลราชธานี - kachon.com

เป้าหมายแรก 135 ครัวเรือน ที่ วัดทุ่งศรีเจริญ ในการช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสพภัยน้ำท่วมชาวอุบลราชธานี
คลิป-วีดีโอ

ป้าหมายแรก 135 ครัวเรือน ที่ วัดทุ่งศรีเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี ในการช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสพภัยน้ำท่วมชาวอุบลราชธานี ของพวกเราทีมงานหนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม-ชมรมช่วยเหลือผู้ยากไร้(มีคลิป)
https://variety.kachon.com/353136