ข่าวนายพลผู้ใจบุญร่วมบริจาคอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านเรือนที่ความเสียหายจากภัยน้ำท่วม ที่จังหวัดอุบลราชธานี - kachon.com

นายพลผู้ใจบุญร่วมบริจาคอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านเรือนที่ความเสียหายจากภัยน้ำท่วม ที่จังหวัดอุบลราชธานี
คลิป-วีดีโอ

นายพลผู้ใจบุญ พลตำรวจตรี เมธี รักพันธุ์ ร่วมบริจาคอุปกรณ์ทำความสะอาด เพื่อซ่อมแซมบ้านเรือนที่เกิดความเสียจากภัยน้ำท่วม ที่จังหวัดอุบลราชธานี
https://variety.kachon.com/353151