ข่าวเคสที่ 4 หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม-ชมรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ มอบรถวิวแชร์แก่หญิงผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองแต - kachon.com

เคสที่ 4 หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม-ชมรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ มอบรถวิวแชร์แก่หญิงผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองแต
คลิป-วีดีโอ

4 เคส กับการช่วยเหลือสังคมเพื่อทดแทนคุณแผ่นดินของพวกเราทีมงาน หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม-ชมรมช่วยเหลือผู้ยากไร้(มีคลิป)
https://variety.kachon.com/353160