ข่าวเคสที่ 2 หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม-ชมรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ มอบโลงศพพร้อมนำส่งถึงวัดเศวตรฉัตร - kachon.com

เคสที่ 2 หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม-ชมรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ มอบโลงศพพร้อมนำส่งถึงวัดเศวตรฉัตร
คลิป-วีดีโอ

4 เคส กับการช่วยเหลือสังคมเพื่อทดแทนคุณแผ่นดินของพวกเราทีมงาน หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม-ชมรมช่วยเหลือผู้ยากไร้(มีคลิป)
https://variety.kachon.com/353160