ข่าวคณะสงฆ์แขวงบางแวก หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม เดินทางสู่จังหวัดอุบลเพื่อช่วยเหลือทำความสะอาดหลังน้ำลด - kachon.com

คณะสงฆ์แขวงบางแวก หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม เดินทางสู่จังหวัดอุบลเพื่อช่วยเหลือทำความสะอาดหลังน้ำลด
คลิป-วีดีโอ

คณะสงฆ์แขวงบางแวก ทีมงานหนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม-ชมรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อช่วยเหลือทำความสะอาด บ้าน วัด โรงเรียน หลังน้ำลดจากภัยพิบัติน้ำท่วม(มีคลิป)
https://variety.kachon.com/353195