ข่าวอัปเดทอุปกรณ์ทางการแพทย์แจกฟรีแก่ผู้ป่วยผู้ยากไร้ โดย หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม ชมรมช่วยเหลือผู้ยากไร - kachon.com

อัปเดทอุปกรณ์ทางการแพทย์แจกฟรีแก่ผู้ป่วยผู้ยากไร้ โดย หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม ชมรมช่วยเหลือผู้ยากไร
คลิป-วีดีโอ

คณะสงฆ์แขวงบางแวก หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม-ชมรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ ลงพื้นที่ทำความสะอาด ทาสี จุดแรกที่ วัดวัดทุ่งศรีเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี(มีคลิป)
https://bit.ly/2NaYhql
.....
ทำความสะอาดทาสีจุดแรกที่วัดวัดทุ่งศรีเจริญ อุบลราชธานี ของคณะสงฆ์บางแวก หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม
https://bit.ly/32MCsnD