ข่าวหนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม ชมรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ ลงพื้นที่สลัมคลองเตย ช่วยเหลือสองผัวเมียผู้พิการ - kachon.com

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม ชมรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ ลงพื้นที่สลัมคลองเตย ช่วยเหลือสองผัวเมียผู้พิการ
คลิป-วีดีโอ

ป๋าชู วัดเศวตร ตัวแทนหนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม-ชมรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ ลงพื้นที่สลัมคลองเตย ช่วยเหลือสองผัวเมียผู้พิการที่ยากไร้
https://variety.kachon.com/353247