ข่าวอีกหนึ่งการทำความดีเพื่อช่วยเหลือสังคมของพวกเรา หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม ชมรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ - kachon.com

อีกหนึ่งการทำความดีเพื่อช่วยเหลือสังคมของพวกเรา หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม ชมรมช่วยเหลือผู้ยากไร้
คลิป-วีดีโอ

ลงพื้นที่ซอยบางแวก110 มอบที่นอนเบาะลมเพื่อช่วยเหลือหญิงชรานอนติดเตียง อีกหนึ่งการทำความดีเพื่อช่วยเหลือสังคมของพวกเรา หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม-ชมรมช่วยเหลือผู้ยากไร้
https://variety.kachon.com/353345