ข่าวชมรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ มอบข้าวสารและโลงศพแก่ผู้ยากไร้ ที่วัดม่วงชุม จังหวัดกาญจนบุรี - kachon.com

ชมรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ มอบข้าวสารและโลงศพแก่ผู้ยากไร้ ที่วัดม่วงชุม จังหวัดกาญจนบุรี
คลิป-วีดีโอ

ชมรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ ทดแทนคุณแผ่นดิน ร่วมกับ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ มอบข้าวสารและโลงศพแก่ผู้ยากไร้ ที่วัดม่วงชุม ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี(มีคลิป)
https://variety.kachon.com/353373