ข่าวศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชปณิธาน กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ - kachon.com

ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชปณิธาน กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์
คลิป-วีดีโอ

ขอขอบคุณข้อมูลและร่วมสนับสนุนการทำงานเพื่อแผ่นดินของ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชปณิธาน กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ โดยการนำของท่าน พันเอก(พิเศษ) เสกสรรค์ พรหมศักดิ์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์
https://bit.ly/2WUPJtj