ข่าวเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ เหรียญเจ้าตากที่บอกเรื่องราวของกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร 01 - kachon.com

เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ เหรียญเจ้าตากที่บอกเรื่องราวของกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร 01
คลิป-วีดีโอ

เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ เหรียญพระเจ้าตากที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร(มีคลิป) 
https://sacred.kachon.com/354579