ข่าวบทที่ 6.1.1 ประวัติความเป็นมาของซุ้มและใบเสมา พระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม - kachon.com

บทที่ 6.1.1 ประวัติความเป็นมาของซุ้มและใบเสมา พระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม
คลิป-วีดีโอ

การเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม

https://360.kaenkaewontour.com/watarun

.....

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก