ข่าวบทที่ 10.2 ประวัติความเป็นมา พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในพระอุโบสถน้อย วัดอรุณราชวราราม - kachon.com

บทที่ 10.2 ประวัติความเป็นมา พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในพระอุโบสถน้อย วัดอรุณราชวราราม
คลิป-วีดีโอ

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก