คลิป-วีดีโอ - kachon.com

คลิป-วีดีโอ

ขนาดเป็นกลองประดิษฐ์ฝีมือยังขนาดนี้ ถ้ามีกลองจริงจะขนาดไหน อยากให้น้องไปประกวดที่รายการซุปเปอร์เท็นจัง

Read more