อย่าเข้ามา กรูดุน่ะเห้ย.
คลิป-วีดีโอ

อย่าเข้ามา กรูดุน่ะเห้ย.

FB:คลิป HOT ข่าว HIT Ver2