คลิป-วีดีโอ - kachon.com

คลิป-วีดีโอ

บรรยากาศแสนมีความสุข ที่ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมชาวจังหวัดอุบลราชธานี ของพวกเราทีมงานหนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม-ชมรมช่วยเหลือผู้ยากไร้(มี...

Read more

คลิป-วีดีโอ

บรรยากาศแสนมีความสุข ที่ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมชาวจังหวัดอุบลราชธานี ของพวกเราทีมงานหนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม-ชมรมช่วยเหลือผู้ยากไร้(มี...

Read more

คลิป-วีดีโอ

บรรยากาศแสนมีความสุข ที่ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมชาวจังหวัดอุบลราชธานี ของพวกเราทีมงานหนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม-ชมรมช่วยเหลือผู้ยากไร้(มี...

Read more

คลิป-วีดีโอ

บรรยากาศแสนมีความสุข ที่ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมชาวจังหวัดอุบลราชธานี ของพวกเราทีมงานหนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม-ชมรมช่วยเหลือผู้ยากไร้(มี...

Read more

คลิป-วีดีโอ

ป้าหมายแรก 135 ครัวเรือน ที่ วัดทุ่งศรีเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี ในการช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสพภัยน้ำท่วมชาวอุบลราชธานี ของพวกเราทีมงานหนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม...

Read more

คลิป-วีดีโอ

คาราวานทีมงานหนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม-ชมรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ เคลื่อนขบวนสู่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วม(มีคลิป) https://variety...

Read more

คลิป-วีดีโอ

ธารน้ำใจจากทั่วประเทศหลั่งไหลร่วมบุญกับป๋าชูวัดเศวต หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม-ชมรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวอุบลที่กำลังประสพภัยจากน้ำท่วมอยู...

Read more

คลิป-วีดีโอ

กลุ่มเพื่อน วิทย์ วัดอรุณ ร่วมบุญสมทบทุนข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของอุปโภคที่จำเป็น ช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสพภัยน้ำท่วม ที่จังหวัดอุบลราชธานี(มีคลิป) https://va...

Read more

คลิป-วีดีโอ

ป๋าชู วัดเศวต หัวหน้าข่าวอาชญากรรม หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม - ชมรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ ขอเชิญชวนร่วมบุญช่วยเหลือผู้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่จังหวัดอุบลราชธานี(มีค...

Read more

คลิป-วีดีโอ

รายได้ในการ่วมบูญบูชาพระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ขนาดบูชา 9 นิ้ว ของคุณโต วัดอรุณ ที่ได้เหลือเก็บรักษาไว้บูชาเอง 12 พระรูปในครั้งนี้ คุณโต วัดอ...

Read more