คลิป-วีดีโอ - kachon.com

คลิป-วีดีโอ

4 เคส กับการช่วยเหลือสังคมเพื่อทดแทนคุณแผ่นดินของพวกเราทีมงาน หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม-ชมรมช่วยเหลือผู้ยากไร้(มีคลิป) https://variety.kachon.com/353160

Read more

คลิป-วีดีโอ

4 เคส กับการช่วยเหลือสังคมเพื่อทดแทนคุณแผ่นดินของพวกเราทีมงาน หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม-ชมรมช่วยเหลือผู้ยากไร้(มีคลิป) https://variety.kachon.com/353160

Read more

คลิป-วีดีโอ

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม-ชมรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ ช่วยนำส่งร่างผู้เสียชีวิตพร้อมมอบโลงศพแก่ผู้ยากไร้ ฟรีโดยมิมีมูลค่าใดๆในวันนี้จำนวน 2 ราย ที่วัดเศวตฉัตร(มีคล...

Read more

คลิป-วีดีโอ

นายพลผู้ใจบุญ พลตำรวจตรี เมธี รักพันธุ์ ร่วมบริจาคอุปกรณ์ทำความสะอาด เพื่อซ่อมแซมบ้านเรือนที่เกิดความเสียจากภัยน้ำท่วม ที่จังหวัดอุบลราชธานี https://variety....

Read more

คลิป-วีดีโอ

บรรยากาศแสนมีความสุข ที่ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมชาวจังหวัดอุบลราชธานี ของพวกเราทีมงานหนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม-ชมรมช่วยเหลือผู้ยากไร้(มี...

Read more

คลิป-วีดีโอ

บรรยากาศแสนมีความสุข ที่ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมชาวจังหวัดอุบลราชธานี ของพวกเราทีมงานหนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม-ชมรมช่วยเหลือผู้ยากไร้(มี...

Read more

คลิป-วีดีโอ

บรรยากาศแสนมีความสุข ที่ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมชาวจังหวัดอุบลราชธานี ของพวกเราทีมงานหนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม-ชมรมช่วยเหลือผู้ยากไร้(มี...

Read more

คลิป-วีดีโอ

บรรยากาศแสนมีความสุข ที่ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมชาวจังหวัดอุบลราชธานี ของพวกเราทีมงานหนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม-ชมรมช่วยเหลือผู้ยากไร้(มี...

Read more

คลิป-วีดีโอ

ป้าหมายแรก 135 ครัวเรือน ที่ วัดทุ่งศรีเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี ในการช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสพภัยน้ำท่วมชาวอุบลราชธานี ของพวกเราทีมงานหนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม...

Read more

คลิป-วีดีโอ

คาราวานทีมงานหนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม-ชมรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ เคลื่อนขบวนสู่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วม(มีคลิป) https://variety...

Read more