ข่าวปลูกหญ้าแฝกตามแนวทฤษฎีแบบเกษตรพอเพียง ขององค์ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่กะฉ่อนฟาร์ม - kachon.com

ปลูกหญ้าแฝกตามแนวทฤษฎีแบบเกษตรพอเพียง ขององค์ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่กะฉ่อนฟาร์ม
คลิป-วีดีโอ

ขอขอบคุณสำนักงานพัฒนาการกระทรวงเกษตรเพชรบุรี
กรมการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพชรบุรี
โดยนายวีระชัย ฤทธิ์ศรี นักวิชาการ การเกษตรชำนาญการจังหวัดเพชรบุรี
ที่ได้กรุณาส่งทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการปลูกหญ้าแฝกมาร่วมปลูกให้ในครั้งนี้